Členské príspevky

Pre dieťa, ktoré navštevuje plavecký krúžok raz týždenne je mesačný členský príspevok do klubu 25 Eur. (Súrodenci 45 Eur)

Pre dieťa, ktoré navštevuje plavecký krúžok dvakrát týždenne je mesačný členský príspevok do klubu 40 Eur. (Súrodenci 75 Eur)

Súrodenecká zľava sa neuplatňuje v začiatočníckych skupinách, ktoré sú každý utorok a štvrtok o 16:00.

Podmienky platby:

Platbu je potrebné uhrádzať do 10. dňa v mesiaci. V prípade vymeškania tréningu sa platí naďalej plná suma. V prípade že ak dieťa nepríde v danom mesiaci ani raz na trénig tak členský poplatok za daný mesiac sa znižuje na polovicu. Ak je dieťa dlhodobo choré prípadne nemôže plávať dlhodobo kvôli zraneniu tak sa po dohode s klubom môže mesačný členský príspevok odpustiť ak je táto skutočnosť nahlásená zodpovednému trénerovi včas.