Členské príspevky

Tréning raz týždenne – 35 eur mesačne, súrodenci 65 Eur.

Tréning dvakrát týždenne – 50 Eur mesačne, súrodenci 80 Eur.

Podmienky platby:

Platbu je potrebné uhrádzať do 10. dňa v mesiaci. V prípade vymeškania tréningu sa platí naďalej plná suma. V prípade že ak dieťa nepríde v danom mesiaci ani raz na tréning, tak členský poplatok za daný mesiac sa znižuje na polovicu. Ak je dieťa dlhodobo choré prípadne nemôže plávať dlhodobo kvôli zraneniu tak sa po dohode s klubom môže mesačný členský príspevok odpustiť ak je táto skutočnosť nahlásená zodpovednému trénerovi včas.