Od apríla bude prebiehať výučba plávania aj v sobotu!

Oznamujeme, že výučba plávania bude prebiehať aj počas víkendu v období od 1.4.2023 do 24.6.2023 pre deti ročník narodenia 2012 – 2017.  Výučba bude rozdelená do dvoch blokov nasledovne:

1.blok – sobota 1.4, 15.4, 22.4, 29.4, 6.5  o 11:00 – 12:00  prípadne iný čas podľa dostupnosti bazéna

2.blok – sobota 20.5, 27.5, 10.6, 17.6, 24.6 o 11:00 – 12:00 prípadne iný čas podľa dostupnosti bazéna

Voľné víkendy: 8.-9.4 Veľká noc, 13.5 a 3.6 

V prípade obsadenosti bazéna z dôvodu konania plaveckých alebo  vodnopólových súťaží v  sobotu počas tréningu, si vyhradzujeme právo na zmenu. V tom prípade je možné že tréning bude presunutý na voľný víkend (13.5 resp. 3.6). 

Prihlasovanie: na každý blok samostatne. Na druhý blok majú prednosť deti, ktoré absolvovali prvý blok a budú chcieť pokračovať. 

Podmienky: prihlásenie dieťaťa na celý blok, to znamená  na 5 plaveckých hodín s platbou 55 Eur za celý blok. Dieťa nie je možné odhlásiť z hodiny v prípade, že sa nemôže zúčastniť a členský príspevok sa nevracia. 

Prihlasovať sa môžete na 1.blok mailom (superdeti.ke@gmail.com). Informácie ohľadom platby zašleme ak sa naplní celá skupina.