Opäť je tu možnosť nás podporiť 2% z dane do 30.4.2019

Dobrý deň, aj tento rok máte príležitosť podporiť nás svojimi 2 percentami z dane. Dole môžete nájsť editovateľné tlačivo, už vyplnené našimi údajmi. Ak ma niekto záujem poukázať 2 % v prospech nášho občianskeho združenia,  poprosím kontaktovať nás osobne na bazéne alebo telefonicky (0908 744 859).
Stručný postup:

– do 15.2. Vám zamestnávateľ mal odovzdať potvrdenie o výške zaplatenej dane za rok 2018. 
– 2% z tejto čiastky môžete venovať a k tomu slúži toto tlačivo,kde musíte doplniť aká suma  sú tie 2% – komu to je už napísané.-obe tieto tlačivá treba dať dohromady a máte dve možnosti :- a/ donesiete nám to a my to dáme potvrdiť na DÚ- b/ odnesiete to tam sami a nám donesiete opečiatkované kópieprvá možnosť je pre nás lepšia,lebo sme si istý,že sme to tam dali, pre Vás menej pracná.- konečný dátum odovzdania pre zamestnancov je 30.4.2019

Naše  údaje pre tlačivo:
Občianske združenie Super Deti Lomonosovova 20 04001 Košice IČO: 42329809


Tým, ktorí nás podporujú a podporia  srdečne ďakujeme. 

Tlačivo 2% z dane.