Podporte nás 2 % z vašich daní!

Aj tohto roku máte príležitosť podporiť nás svojimi 2 percentami z dane.  Na konci článku môžete nájsť editovateľné  tlačivo už vyplnené našimi údajmi. Ak má niekto záujem poukázať 2 % v prospech nášho občianskeho združenia,  poprosím kontaktovať nás osobne na bazéne alebo telefonicky (0908 744 859).

Peniaze, ktoré sme obdržali minulý rok boli využité na akcie organizovane našim klubom:

  1. Plavecké preteky Super Kids cup 2017 2 krát jún a december (prenájom bazéna, medaile, odmeny)
  2. Odmeny pre deti v súťažiach
  3. Vytvorenie vlastnej kolekcie plaviek Super Kids ( každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo detského triatlonu obdŕžalo plavky zdarma)
  4. Plavecké pomôcky pre deti.

Tohtoročne 2% z dane by sme chceli použiť na nové trička pre deti aby sme mohli lepšie propagovať náš klub, účasť na športových súťažiach ako bol minuloročný detský Ness triatlon a pokračovať ďalej v organizovaní plaveckých pretekov a podobných akcii pre deti počas roka.

Stručný postup:

– do 15.2. Vám zamestnávateľ dá potvrdenie o výške zaplatenej dane za rok 2017.

– 2% z tejto čiastky môžete venovať a k tomu slúži toto tlačivo, kde musíte doplniť aká suma  sú tie 2% – komu to je už napísané.

-obe tieto tlačivá treba dať dohromady a máte dve možnosti :

– a/ donesiete nám to a my to dáme potvrdiť na DÚ

– b/ odnesiete to tam sami a nám donesiete opečiatkované kópie

prvá možnosť je pre nás lepšia, lebo sme si istí, že sme to tam dali, pre Vás menej prácna

– konečný dátum odovzdania pre zamestnancov je 1.5.2018

– v prípade SZČO a firiem je to 31.marec 2018 – v daňovom priznaní na konci je kolónka komu sa venuje 2%, treba tam napísať nasledovné údaje:

Naše údaje pre tlačivo:

Občianske združenie

Super Deti

Lomonosovova 20

04001 Košice

IČO: 42329809

Tým, ktorí nás podporujú a podporia  srdečne ďakujeme!

tlačivo 2% z dane