Tréneri

V našom klube sa deti učia plávať pod vedením kvalifikovaných a skúsených trénerov resp. inštruktorov plávania. U nás to nie je len použitá fráza, ktorou chceme prilákať deti ale aj skutočnosť, ktorú si viete overiť. Ak vám záleží aj na tomto aspekte tak náš klub je pre Vás správnou voľbou.  

Tréneri, inštruktori plávania: 

Radka Laincz – športový odborník SVK15975 – tréner II. kvalifikačného stupňa v plávaní, inštruktor plávania č. j 053/2019-20 BP SPORT, swimming teacher Level 1 a Level 2 ID: ST9843 RSI. Dlhoročná trénerka, bývala úspešná mládežnícka reprezentantka v plávaní a hrdá mamička dvoch chlapcov.  

Viktória Basarová – inštruktor plávania č. j 054/2019-20 BP SPORT. Mladá inštruktorka plávania. V minulosti úspešná  mládežnícka reprezentantka vo vodnom póle. Momentálne študentka Technickej Univerzity.  

Ján Šurimšportový odborník SVK15974 – tréner I. kvalifikačného stupňa vo vodnom póle, swimming teacher Level 1 a Level 2 ID: ST9865 RSI. Skúsený tréner, bývalý úspešný mládežnícky reprezentant vo vodnom póle a pyšný otec dvoch dievčat. 

Viktória Balog Luxová- inštruktor plávania č. j 053/2019-20 BP SPORT, swimming teacher Level 1 a Level 2 ID:ST9879 RSI. Trénerka s dlhoročnou praxou, taktiež bývala úspešná plavkyňa a mládežnícka reprezentantka v plávaní.