Tréneri

Radka Laincz -športový odborník SVK15975 – tréner II.kvalifikačného stupňa v plávaní, inšruktor plávania č.j 053/2019-20 BP SPORT.

Viktória Basarová – inšruktor plávania č.j 054/2019-20 BP SPORT.

Ján Šurim – športový odborník SVK15974 – tréner I.kvalifikačného stupňa

Postupne budeme dopĺňať.