Výučba plávania počas víkendov!

Dobrý deň milí rodičia, pre veľký záujem o plávanie budeme organizovať  plavecké hodin opäť aj počas víkendu a to každú sobotu od 10.9.2022 pre deti ročník narodenia 2012 – 2017. Tieto hodiny sú určené hlavne pre deti, ktoré sme nemohli zaradiť do plaveckých skupín počas týždňa. Deti sa budeme snažiť postupne preraďovať na hodiny cez týždeň, samozrejme po dohode s rodičmi.

Organizácia plaveckej hodiny: 

1.blok – každá sobota od 10.9 do 1.10. 10:30 – 11:30  prípadne iný čas podľa dostupnosti bazéna

2.blok – každá sobota od 8.10. do 29.10.

Prihlasovanie: na každý blok samostatne.

Podmienky: prihlásenie dieťaťa na celý blok, to znamená  na 4 plavecké hodiny s platbou 35 Eur za celý blok. Dieťa nie je možné odhlásiť z hodiny v prípade že sa nemôže zúčastniť a členský príspevok sa nevracia. 

V prípade, že sa nenaplní minimálny počet detí na hodinu, tak si vyhradzujeme právo zrušiť hodinu najneskôr do piatka 10:00 daného týždňa.

Prihlasovať sa môžete na 1.blok od dnes mailom, informácie ohľadom platby zašleme ak sa naplní celá skupina.