Klub Super Deti

O nás

Sme kolektív zanietených ľudí, ktorý už má určité skúsenosti s trénovaním, učením a výchovou mladých superhrdinov, plavcov. Základ našej práce je výučba a zdokonaľovanie plávania. Taktiež pripravujeme deti na športy ako sú plávanie a vodné pólo, alebo ako doplnok k iným športom. Všetky deti chodia ku nám vo forme krúžku počas školského roka raz alebo dvakrát týždenne. Nefungujeme formou kurzu kde dieťa vychodí určitý počet hodín a tým sa to skončí.

Zdokonaľovanie a zvládnutie viacerých plaveckých štýlov je vhodné pre udržiavanie dobrej kondície, regeneráciu a taktiež otužilosť detí. Prihlásiť do klubu sa môžete kedykoľvek počas roka. Samozrejme na začiatku sezónny v septembri treba počítať s tým že nebudeme môcť prijať každého ihneď, nakoľko je zvýšený záujem o plávanie. Postupne však každému poskytneme priestor stať sa členom a zaradíme ho do vhodnej skupinky aj po konzultácií s rodičmi.

Našim cieľom je hlavne aby sa z každého dieťaťa, ktoré u nás trénuje stal plavec. To znamená v našom ponímaní, aby dieťa vedelo skočiť do hlbokej vody a následne dokázalo odplávať jedným plaveckým štýlom resp. kombinovaným štýlom aspoň 20 metrov bez prestávky. Samozrejme k tomu je potrebný dostatok času a priestoru. Netreba preto očakávať, že sa deti naučia plávať hneď po pár týždňoch. Všeobecne platí, že deti potrebujú minimálne 20 hodín aby to zvládli. Každé dieťa je iné a preto sa to nedá aplikovať pre každého rovnako. Niekto potrebuje viac času a niekto menej. Aj napriek tomu, že deti trénujú v skupinkách, snažíme sa ku každému dieťaťu pristupovať individuálne v rámci našich možností.

Následne sa potom snažíme zdokonaľovať spôsob plávania a docieliť aby dieťa vedelo plnohodnotne plávať všetky plavecké štýly na rekreačnej úrovni. Samozrejme k tomu sa dokáže dopracovať len určitý počet detí, ktoré u nás trénujú dlhodobo viac rokov.

Tešíme sa na všetky deti a budeme sa im snažiť plávanie spestriť aj zábavnou formou aby mali radosť z tréningu:)

Plavecké kurzy
pre materské
a základne školy

Tešíme sa na všetky deti a budeme sa im snažiť plávanie spestriť aj zábavnou formou aby mali radosť z tréningu :)