Klub Super Deti

Tréneri

V našom klube sa deti učia plávať pod vedením skúsených a kvalifikovaných trénerov a inštruktorov plávania. Pravidelne sa vzdelávame, nakoľko pri výučbe plávania detí je aj odbornosť trénerov veľmi dôležitý prvkom. Aj z toho dôvodu veríme, že náš klub je pre vás správnou voľbou.

Naši tréneri a inštruktori plávania:

Radka Laincz

Radka Laincz

 • športový odborník SVK15975 – tréner II. kvalifikačného stupňa v plávaní
 • inštruktor plávania č. j 053/2019-20 BP SPORT
 • swimming teacher Level 1 a Level 2 ID: ST9843 RSI
 • bývala úspešná mládežnícka reprezentantka v plávaní
 • dlhoročná trénerka a hrdá mamička dvoch chlapcov
Viktória Basarová

Viktória Basarová

 • inštruktor plávania č. j 054/2019-20 BP SPORT
 • dlhoročná inštruktorka plávania
 • úspešná  mládežnícka reprezentantka vo vodnom póle a aktuálne čerstvá absolventka Technickej Univerzity v Košiciach.
Ján Šurim

Ján Šurim

 • športový odborník SVK15974 – tréner I. kvalifikačného stupňa vo vodnom póle
 • swimming teacher Level 1 a Level 2 ID: ST9865 RSI
 • bývalý úspešný mládežnícky reprezentant vo vodnom póle
 • skúsený tréner a hrdý otec dvoch dievčat
Viktória Balog Luxová

Viktória Balog Luxová

 • inštruktor plávania č. j 053/2019-20 BP SPORT
 • swimming teacher Level 1 a Level 2 ID:ST9879 RSI
 • trénerka s dlhoročnou praxou
 • bývala úspešná plavkyňa a mládežnícka reprezentantka v plávaní
Samuel Karabáš

Samuel Karabáš

 • inštruktor plávania L1 a L2 ID: ST51623479 RSI
 • najnovší člen nášho trénerského zloženia
 • bývalý vodný pólista a nadšenec plaveckých športov