Klub Super Deti

Rozvrh

  1. Bazén ZŠ Krosnianska 2, Utorok a Štvrtok 17:00 - 18:00                    

  2. Bazén ZŠ Trebišovská 10, Streda 15:00 - 16:00 , 16:00 - 17:00

  3. Bazén ZŠ Tomášikova 31, Utorok a Piatok 18:00 - 19:00

  4. Plaváreň SOŠ Šaca Pondelok a Streda 16:00 – 17:00

  5. Bazén Červená Hviezda  Streda 19:00, Piatok 18:00