Klub Super Deti

Plavecká akadémia

Športová akadémia Košice  (Sport Akademy Kosice = SAKE)

Pre deti, ktorým už nestačí plávanie raz resp. dvakrát týždenne tu máme možnosť pokračovať v ďalšej športovej činnosti v plaveckej akadémií, s ktorou úzko spolupracuje. Je to športový klub zaoberajúci sa pohybovými aktivitami detí a mládeže zameraných na športové plávanie, fitness, atletiku, gymnastiku, cyklistiku, celoročnú všeobecnú a  vysokohorskú turistiku, lyžovanie a zimné behanie na lyžiach pod vedením akreditovaných trénerov a to na úrovni začiatočníkov, pokročilých a aj vrcholových športovcov, buduje trvalý vzťah k športu a zdravému životného štýlu. Hlavnými prioritami SAKE je bezpečná socializácia detí a mladých ľudí, dlhoročné  pozitívne priateľské vzťahy, radosť s pohybu a trvalé zdravie. Tieto priority majú vždy prednosť pred víťazstvami, rivalitou a v dnešnej dobe aj pred rôznymi závisťami, taktiež príliš skorou špecializáciou a športovým vyhorením.

Tréneri: Radoslav SABOL, Norbert SATA, Richard TATARKA, Simona SABOLOVÁ
Členský príspevok: 90€ mesačne (môže sa v súvislosti s obdobím a aktivitami meniť)

Harmonogram tréningov:

 • pondelok - bazén 1h ( od mája do septembra kondičný mimo bazéna )
 • utorok - bazén 2h - okrem letných prázdnin celoročne
 • streda - telocvičňa 1h - cez letné prázdniny voľno
 • štvrtok - bazén 2h - okrem letných prázdnin celoročne
 • piatok - bazén 1h ( od apríla do októbra atletika - cyklistika )
 • Aktivity a tréningy počas letných  prázdnin plánujeme podľa dohody s rodičmi

Športoviská:

 • Bazén - 7 dráhový 25m v Šaci na SOŠ
 • v náhradnom režime aj 8 dráhový 33m na ČH na Staničnom námestí v Košiciach
 • Telocvičňa - ZŠ Janigova na KVP, posilňovňa
 • Cyklistika a cyklotúry - okolie Košíc a iné
 • Atletika - využívanie ihrísk, parkov a lesoparkov, schody
 • Umelé lezecké steny, v zime bežkárske trate a turistické chodníky, lyžiarske zjazdovky