Klub Super Deti

Prihlásenie do klubu

Postup pre nových členov.

Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa do nášho klubu na plavecký krúžok, prosím, postupujte nasledovne:

  1. Kontaktujte nás správou na e-mailovej adrese superdeti.ke@gmail.com .
  2. V správe uveďte meno, priezvisko, ročník narodenia dieťaťa, či je plavec/neplavec, preferovaný bazén.
  3. Budeme vás spätne kontaktovať ohľadom voľného miesta pre vaše dieťa.
  4. Po zaradení do skupiny je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku do klubu osobne pred prvým tréningom.
  5. Odovzdaním prihlášky sa stávate členom klubu Super Deti. Členom sa môžete stať kedykoľvek počas školského roka.

Ak máte záujem členstvo v klube Super Deti ukončiť, možete tak urobiť zaslaním správy na e-mailoveú adresu: superdeti.ke@gmail.com