Noví členovia

Postup pre nových členov.

Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa ku nám na plávanie, postupujte nasledovne:

  1. Kontaktujte nás mailom (superdeti.ke@gmail.com)
  2. V maily uveďte meno, priezvisko, ročník narodenia dieťaťa a či je plavec/neplavec
  3. Budeme Vás  spätne kontaktovať ohľadom voľného miesta pre Vaše dieťa.
  4. Po zaradení do skupiny je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku do klubu.
  5. Stávate sa členom klubu Super Deti. Členom sa môžete stať kedykoľvek počas školského roka.
  6. Ak máte záujem ukončiť členstvo, treba o tom informovať mailom: superdeti.ke@gmail.com