Rozvrh tréningov

Začiatočníke skupiny: UTOROK 16:00 – 17:00 ŠTVRTOK 16:00 – 17:00

Pokročíle skupiny: PONDELOK 17:00 – 18:00 STREDA 17:00 – 18:00

UTOROK 18:00 – 19:00 ŠTVRTOK 18:00 – 19:00

Zraz detí je stále minimálne 15 minút pred tréningom vo vestibule plavárne. Vstup detí do šatni je možný len v sprievode trénera resp. rodiča ak dieťa mešká na tréning. V tom prípade je rodič zodpovedný za prezlečenie dieťaťa a jeho odovzdanie trénerovi pri bazéne. Rodič nesmie ostať počas tréningu v priestoroch bazéna.