Členský príspevok do klubu 2020/2021

Mesačný členský príspevok do klubu:

40 Eur mesačne (ak dieťa chodí plávať 2 krát týždenne)                                        25 Eur mesačne (ak dieťa chodí plávať 1 krát týždenne) 

Mesačný členský príspevok je potrebné uhradiť aj v prípade, že dieťa vynechá tréning. Ak by dieťa neprišlo ani raz počas mesiaca na tréning, tak sa platí polovica členského mesačného príspevku. Odhlásiť sa z krúžku je potrebné mailom, členstvo zaniká dátumom odoslania mailu.

Súrodenecká zľava je 5 eur.