Výučba plávania počas víkendu

Ponuka výučby plávania na víkend na bazéne Červená Hviezda, Staničné námestie 5.  Výučba bude rozdelená do dvoch blokov a je vhodná pre neplavcov a začiatočníkov ročník narodenia 2013 – 2017

1.blok – sobota 7.10, 14.10, 21.10, 28.10   10:00 – 11:00  prípadne iný čas podľa dostupnosti bazéna

2.blok – sobota 4.11, 11.11, 18.11, 25.11  10:00 – 11:00 prípadne iný čas podľa dostupnosti bazéna

V prípade obsadenosti bazéna z dôvodu konania plaveckých alebo vodnopólových súťaží v  sobotu počas tréningu, si vyhradzujeme právo na zmenu. 

Prihlasovanie: na každý blok samostatne. Na druhý blok majú prednosť deti, ktoré absolvovali prvý blok a budú chcieť pokračovať. 

Podmienky: prihlásenie dieťaťa na celý blok, to znamená  na 4 plavecké hodiny s platbou 45 Eur za celý blok. Dieťa nie je možné odhlásiť z hodiny v prípade, že sa nemôže zúčastniť a členský príspevok sa nevracia.

Prihlasovať sa môžete na 1.blok mailom: superdeti.ke@gmail.com , informácie ohľadom platby zašleme ak sa naplní celá skupina.