Posunutie začiatku plaveckej sezónny 2017/2018

Nakoľko plaváreň ešte nie je otvorená kvôli predĺženej rekonštrukcií tak sme nútený posunúť začiatok novej sezónny pravdepodobne na tretí septembrový týždeň. Presný dátum stanovíme až keď budeme vedieť presný termín otvorenia plavárne.

Prvý tréning pre nových členov: 

Utorok 26.9.2017 16:30

Štvrtok 28.9.2017 16:00

Na tréning je potrebné sa nahlásiť a potvrdiť účasť ! (modry.dracik@gmail.com)

Tréningový rozpis :

Pondelok, Streda – 17:00-18:00 Utorok, Štvrtok 18:00-19:00

Utorok 16:30, Štvrtok 16:00 skupina pre začiatočníkov.

Platba: 20 Eur – raz/týždenne, súrodenci 35,

30 Eur – dvakrát/týždenne, súrodenci 55

25 Eur – utorok 16:30 alebo štvrtok 16:00

Samozrejme o to viac sa tešíme na všetky deti, ktoré už s nami plavú dlhodobo ale aj na nových členov.